Ep.9 ขั้นตอนการเชื่อม

Ep.9 ขั้นตอนการเชื่อม


■สนับสนุนโดย Wakamaz

บริษัท WAKAMAZ ตั้งอยู่ที่เมืองKanazawa จังหวัด Ishikawa ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเชื่อมโลหะโดยเฉพาะงานอลูมิเนียมนะครับ นอกจากการเชื่อมชิ้นส่วนรถยนต์และเครื่องจักรประเภทต่างๆแล้ว ยังผลิตรถพิเศษ (เช่น รถบรรทุก รถเครื่องปั่นไฟ ฯลฯ )อีกด้วยครับ