Ep.10-2 อันตรายในการทำงานกับปั้นจั่น(เครน)

Ep.10-2 อันตรายในการทำงานกับปั้นจั่น(เครน)

■ ความร่วมมือในการถ่ายทำKyomachi

เทคนิค MH นี้ใช้ในสถานที่ผลิตและศูนย์กระจายสินค้า เรานําเสนอข้อมูลทางเทคนิคสําหรับการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมด้านธุรกิจ เพื่อปรับใช้ให้เข้ากับสถานที่ผลิต เช่น การเคลื่อนย้ายและการขนถ่ายวัตถุดิบให้เกิดประสิทธิภาพด้านการประหยัดการใช้แรงงาน