Ep.11คำศัพท์เกึยวกับเครื่องกลึง

Ep.11 คำศัพท์เกึยวกับเครื่องกลึง

■Noto Alloy Co.,Ltd.

Noto Alloy Co.,Ltd.ตอบสนองทุกความต้องการของผู้ใช้งาน ตั้งแต่การเลือกวัสดุซีเมนต์คาร์ไบด์ รวมไปจนถึงการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์สำเร็จรูป