Ep.13 วิธีการตั้งค่าเครื่องกลึง CNC

Ep.13 วิธีการตั้งค่าเครื่องกลึง CNC

■TAKAMATSU MACHINERY (THAILAND) CO.,LTD.

ครั้งนี้ จะมาแนะนำวิธีการใช้เครื่องกลึงCNCขั้นพื้นฐาน โดยบริษัท TAKAMATSU MACHINERY (THAILAND) CO.,LTD ผู้จำหน่ายเครื่องกลึงCNC ณ สมุทรปราการครับ พนักงานฝึกหัดใหม่โปรดลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูครับ

คลิปนี้เนื่องจากเป็นการสาธิต จึงได้เปิดประตูเครื่องจักรขณะถ่ายทำ
ในการทำงานจริง เครื่องจักรจะไม่สามารถทำงานขณะเปิดประตูได้