Tiểu ban này được thành lập và hoạt động tại Thái Lan (Băng Cốc) - trung tâm của ngành sản xuất trong khu vực AEC với nòng cốt là các doanh nghiệp thành viên đã và sẽ phát triển trong khu vực, tiểu ban tập trung vào quan hệ giao thương ngày càng sôi nổi giữa các quốc gia thành viên của AEC, tạo ra diễn đàn trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp thành viên, xây dựng mối quan hệ khăng khít giữa các doanh nghiệp, thúc đẩy giao lưu giữa các doanh nghiệp, tập đoàn thuộc nhiều lĩnh vực ở nước sở tại cũng như truyền phát thông tin về các doanh nghiệp thành viên của tiểu ban.
・ Chủ tịch 山本 洋志 Asahi Sosetsu (Thailand) CEO
・ Phó chủ tịch
出村 辰幸 Kitamura Painting (Thailand) MD
・ Điều lệ Tải xuống

Danh sách các công ty thành viên

Đối với mỗi trang công ty, vui lòng nhấp vào tên công ty dưới đây.
現地法人 日本法人
AMC ASIA CO.,LTD. (株)ノトアロイ
Asahi Sosetsu (Thailand) Co.,Ltd. アサヒ装設(株)
HAKUSAN (THAILAND)CO.,LTD. 株式会社白山機工
I-DEN VIETNAM CO.,LTD. (株)アイデン
ITAOTEC (THAILAND) CO.,LTD. 株式会社板尾鉄工所
JET8 (Thailand) Co., Ltd. 上田運輸株式会社
KYOMACHI (THAILAND) CO.,LTD. 京町産業車輌株式会社
KYOWA THAIRUNG COMPANY LIMITED 共和産業株式会社
Mechatro Associates (Thailand) Co.,Ltd. メカトロ・アソシエーツ株式会社
TAMADA VIETNAMA CO.,LTD. 玉田工業(株)
THAI ENUMA CO.,LTD. 株式会社 江沼チヱン製作所
Yokoyama Technology (Thailand) Ltd. (株)横山商会
Bangkok Nagatsu Co.,Ltd. 長津工業 株式会社
Betsukawa (Thailand) Co.,Ltd. 株式会社 別川製作所
DAIDO SITTIPOL CO.,LTD. 大同工業 株式会社
KAGA (THAILAND) CO.,LTD. かがつう 株式会社
PT.Kaji Machinery Indonesia 株式会社 梶製作所
KITAMURA PAINTING (THAILAND) Co.,Ltd. キタムラ産業塗装 株式会社
JTEC HANOI CO.,LTD. 東亜電機工業 株式会社
MURATANI MACHINE (THAILAND) CO.,LTD. 株式会社 村谷機械製作所
NOGAMI CORPORATION (THAILAND) CO.,LTD. 株式会社 ノガミコーポ―レーション
SHIBUYA KAIJO (THAILAND) CO.,LTD. 澁谷工業 株式会社
SISIKU LAO CO.,LTD. シシクアドクライス 株式会社
TAKAMATSU MACHINERY (THAILAND) Co.,Ltd. 高松機械工業 株式会社
TSUKIBOSHI (THAILAND) CO.,LTD. 株式会社 月星製作所