Ep.3 ขั้นตอนการถอนการติดตั้งแจ๊ค(ตัวเชื่อมกระแสไฟ)ในอุปกรณ์เครื่องจักรขนาดใหญ่

Ep.3 ขั้นตอนการถอนการติดตั้งแจ๊ค(ตัวเชื่อมกระแสไฟ)ในอุปกรณ์เครื่องจักรขนาดใหญ่

■ สปอนเซอร์: AMC Co.,Ltd.

AMC คือบริษัทที่ผลิตแม่พิมพ์เหล็กที่เอาไว้ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนรถยนต์ นอกจากนี้ยังมีสาขาย่อยที่ประเทศไทยอีกด้วย